Photo by Daan Uijterwaal

6 min read

19:00     |     Oct 10, 2019

Who am I

Wie ben ik?

Afgelopen weekend heb weer eens een aantal nieuwe mensen ontmoet. Stuk voor stuk stelden ze zich aan mij voor, en ik aan hen. We schudden hadden en praten over ditjes en datjes en vervolgens gingen we door met wat we aan het doen waren. De muziek stond behoorlijk hard en het grootste gedeelte van ons gesprek vaagde weg in de dreun van de bas. Hoe meer ik mensen een hand gaf en mijzelf voorstelde, hoe meer ik me iets realiseerde. Iets wat ik eigenlijk al mijn hele leven doe en wat mij is aangeleerd van jongs af aan, maar het voelde nu anders en ongewoon. 

This weekend I met a few new people. All of them introducing themselves, so did I. We shook hands and talked for a bid. The music was quite loud so most of the conversation faded away into the back of our minds. The more and more people I shook hands with, the more I realized something. Something that I was doing that was so normal but now started to feel out of the ordinary. 

Een paar dagen later stelde ik mezelf weer voor aan een nieuwe persoon op werk die ik nog nooit had gezien. Ik schudde zijn hand en zei “hoi ik ben Daan” waar hij op reageerde “hoi ik ben James leuk je te ontmoeten” we gingen zitten en bespraken alles op de planning voor die meeting. In de auto terug naar huis dacht ik aan dat ding wat nu al meerdere keren was gebeurd in de afgelopen twee dagen. Toen ik weer veilig thuis was en aan tafel ging zitten om even wat te eten tussen de middag, opende ik youtube en kwam ik een video tegen die me nogal aansprak. Een spirituele oefening die je helpt om te kalmeren en om in een more gelukkige mindstate te komen. Hold on please! Niet nu meteen afhaken ik weet dat het allemaal een beetje vaag en raar klinkt voor de meeste van jullie maar ik ben steeds meer in deze wereld gezogen en er zitten hele goeie trucs tussen. Het ding was dat deze video op een lijn zat met wat ik de afgelopen dagen had gemerkt. 

Then a few days later I found myself again introducing myself to a new person at work. I shook his hand and said “Hi I am Daan” to which he replied “hi I am James” we sat down together in a meeting and discussed everything that was on the agenda. In the car back home I was thinking about this thing that had occurred to me more than ones now. Once I arrived home and sat down to eat lunch I opened youtube and came across this video. A spiritual practice that could really calm you down and get you in a more blissful state. I know sounds really wishy-washy to most of you but I got kinda involved in this kind of mindfulness training. The thing is this video completely alined with the thing I was noticing in the last few days.

Het was de manier waarop ik mezelf introduceerde en de manier waarop andere dat deden. Het is ‘normaal’ om jezelf voor te stellen, of nou ja dat is wat ons is verteld. Dan nog steeds waarom zeggen we “hoi ik ben …” want ben je echt die persoon? Dit was precies de oefening die ik zag op Youtube. Bij deze oefening vroeg je jezelf af ‘wie ben ik?’ en daarbij inzien dat alles wat er boven komt een rol is die je ego creëert. Alles is gewoon een rol die je vervult in deze wereld. Ik kan zeggen dat ik een fotograaf of schrijver ben, maar ben ik dat dan echt? Nee ik ben dat niet, het is gewoon een rol, een baan of een hobby die je uitvoert. Ik kan ook zeggen dat ik een student ben of dat ik mijn levenspad ben maar ben ik dat dan echt? Nee ook niet echt, dit zijn rollen die ik speel in dit leven. I ga naar school niet omdat ik dat ben maar omdat het een ervaring in dit leven is. Als ik zou stoppen met school wie ben ik dan nog steeds? Ben ik dan nog steeds ‘Daan’? Misschien, maar ook ‘Daan’ is een rol. Nu word het helemaal vaag en dat snap ik maar er zit echt waarheid in. Althans waarheid voor mij, of jij dit wil geloven is aan jou. Ik ben ook niet Daan. Ik ben niet Daan Uijterwaal uit Nederland, dat is gewoon een rol die ik uitvoer. Ik zou morgen mijn naam kunnen veranderen en naar een ander land verhuizen waardoor ik een heel ander persoon kan zijn, een hele andere rol kan spelen. 

It was the way I introduced myself and others introduced themselves. It’s a normal thing to introduce yourself, at least it is how we’ve been taught. Still, why do we say “hi I am …” cause are you really that person? This is the practice I was seeing on youtube. It was sitting down and truly asking yourself ‘who am I?’ and seeing that everything that comes up is not truly you. It is a mere role you play in this world. I could say that I am a photographer or a writer, but am I really? No, I am not it is just a role a job or hobby I fulfill. I could say that I am a student or that I am my life path but am I? No, not really, these are just roles I fulfill in this life. I go to school not because it is me but because it is an experience happening to me. Am I ‘Daan’ then? This will get you confused the most I guess, but I ain’t Daan either. I am not Daan Uijterwaal from the Netherlands, that is just a role I fulfill. I could change my name and move to a different country which would make me a completely different person, a different role.

Man in silhouet
Photo by Malik Earnest on Unsplash

Wie ben ik dan wel? Ik ben de waarnemer van dit schouwspel. Ik ben niet een persoon, een levens pad of een fotograaf. Ik ben, dat is alles. ‘Ik ben’. Ik ben een ‘zijn’ en ik ben niet een van de rollen die ik speel. Die rollen zijn er niet voor niks hoor, nee zeer zeker niet. Ze maken het leven rijker, uitdagender en plezieriger. Het leven zou heel saai en grauw zijn als ik alleen maar een fotograaf zou zijn of een specifiek persoon. Ik heb de vrijheid om te zijn wie ik wil zijn. Ik kan mezelf op verschillende manieren zien maar het aller belangrijkste is dat ik mezelf zie als een ‘zijn’. Alle andere dingen die ik mezelf kan noemen zijn alleen maar rollen die ik speel.  

Then who am I? I am simply the witness of it all. I am not a person, nor a life path, nor a photographer. I am, that’s it. ‘I am’. I am a being and I don’t see myself as any of those roles. Those roles are here for me to experience this life in a richer, more challenging and enjoyable manner then I would if I where just one of those roles. Life would be really dull if I could only be a photographer or a specific person. I have the freedom to be whatever the fuck I want. I could see myself in different ways but the most important thing is that I am just a being. All the other things I could call myself are simply roles I fulfill.

Lees dit korte verhaaltje nog eens en probeer deze gedachten te beamen. Waarschijnlijk vind je dit maar niks en zullen de meeste van jullie dit ontkennen. Dat snap ik volledig want van jongs af aan is ons geleerd dat we een specifieke rol hebben of zijn en dat zijn we gaan geloven. Toch zijn we dit niet en kunnen we hier van los breken. We hebben de vrije wil om elke rol te spelen die we willen. Ik ben erg gefascineerd door dit nieuwe inzicht en ben super benieuwd wat jullie er van vinden. Voor mij is het een prachtig iets om jullie mening te horen. Of je het er nou mee eens ben of niet, of je het goed of fout vindt ik wil het gewoon weten. Want alles gebeurd of je het nou wil of niet en je kunt er voor kiezen om er een mooie mening over te geven of een afkeurende mening. Dat is aan je ego. 

Read this again for me and try to wrap your head around it. You will probably not like it and deny this cause we’ve been taught to believe that we are a specific role and that is what we live by. We are not though and we have the free will to fulfill any role we like. Really fascinated by this new insight and it is definitely a beautiful thing to me to hear what you think of this. Whether or not you agree or disagree, I wanna know your opinion even though that to me is also a role you fulfill. There is no right or wrong. Nor a good or bad. There is only things happening and you can choose to see them as beauty or as disgusting. That’s up to your ego.

Landscape Germany

      Photography

The things I do

keyboard and mouse

      Writing

TIL THUMBNAIL

      Instagram

Wie ben ik?

English/Dutch

This weekend I met a few new people. All of them introducing themselves, so did I. We shook hands and talked for a bid. The music was quite loud so most of the conversation faded away into the back of our minds. The more and more people I shook hands with, the more I realized something. Something that I was doing that was so normal but now started to feel out of the ordinary. 

Afgelopen weekend heb weer eens een aantal nieuwe mensen ontmoet. Stuk voor stuk stelden ze zich aan mij voor, en ik aan hen. We schudden hadden en praten over ditjes en datjes en vervolgens gingen we door met wat we aan het doen waren. De muziek stond behoorlijk hard en het grootste gedeelte van ons gesprek vaagde weg in de dreun van de bas. Hoe meer ik mensen een hand gaf en mijzelf voorstelde, hoe meer ik me iets realiseerde. Iets wat ik eigenlijk al mijn hele leven doe en wat mij is aangeleerd van jongs af aan, maar het voelde nu anders en ongewoon. 

Then a few days later I found myself again introducing myself to a new person at work. I shook his hand and said “Hi I am Daan” to which he replied “hi I am James” we sat down together in a meeting and discussed everything that was on the agenda. In the car back home I was thinking about this thing that had occurred to me more than ones now. Once I arrived home and sat down to eat lunch I opened youtube and came across this video. A spiritual practice that could really calm you down and get you in a more blissful state. I know sounds really wishy-washy to most of you but I got kinda involved in this kind of mindfulness training. The thing is this video completely alined with the thing I was noticing in the last few days. 

Een paar dagen later stelde ik mezelf weer voor aan een nieuwe persoon op werk die ik nog nooit had gezien. Ik schudde zijn hand en zei “hoi ik ben Daan” waar hij op reageerde “hoi ik ben James leuk je te ontmoeten” we gingen zitten en bespraken alles op de planning voor die meeting. In de auto terug naar huis dacht ik aan dat ding wat nu al meerdere keren was gebeurd in de afgelopen twee dagen. Toen ik weer veilig thuis was en aan tafel ging zitten om even wat te eten tussen de middag, opende ik youtube en kwam ik een video tegen die me nogal aansprak. Een spirituele oefening die je helpt om te kalmeren en om in een more gelukkige mindstate te komen. Hold on please! Niet nu meteen afhaken ik weet dat het allemaal een beetje vaag en raar klinkt voor de meeste van jullie maar ik ben steeds meer in deze wereld gezogen en er zitten hele goeie trucs tussen. Het ding was dat deze video op een lijn zat met wat ik de afgelopen dagen had gemerkt. 

It was the way I introduced myself and others introduced themselves. It’s a normal thing to introduce yourself, at least it is how we’ve been taught. Still, why do we say “hi I am …” cause are you really that person? This is the practice I was seeing on youtube. It was sitting down and truly asking yourself ‘who am I?’ and seeing that everything that comes up is not truly you. It is a mere role you play in this world. I could say that I am a photographer or a writer, but am I really? No, I am not it is just a role a job or hobby I fulfill. I could say that I am a student or that I am my life path but am I? No, not really, these are just roles I fulfill in this life. I go to school not because it is me but because it is an experience happening to me. Am I ‘Daan’ then? This will get you confused the most I guess, but I ain’t Daan either. I am not Daan Uijterwaal from the Netherlands, that is just a role I fulfill. I could change my name and move to a different country which would make me a completely different person, a different role.

Het was de manier waarop ik mezelf introduceerde en de manier waarop andere dat deden. Het is ‘normaal’ om jezelf voor te stellen, of nou ja dat is wat ons is verteld. Dan nog steeds waarom zeggen we “hoi ik ben …” want ben je echt die persoon? Dit was precies de oefening die ik zag op Youtube. Bij deze oefening vroeg je jezelf af ‘wie ben ik?’ en daarbij inzien dat alles wat er boven komt een rol is die je ego creëert. Alles is gewoon een rol die je vervult in deze wereld. Ik kan zeggen dat ik een fotograaf of schrijver ben, maar ben ik dat dan echt? Nee ik ben dat niet, het is gewoon een rol, een baan of een hobby die je uitvoert. Ik kan ook zeggen dat ik een student ben of dat ik mijn levenspad ben maar ben ik dat dan echt? Nee ook niet echt, dit zijn rollen die ik speel in dit leven. I ga naar school niet omdat ik dat ben maar omdat het een ervaring in dit leven is. Als ik zou stoppen met school wie ben ik dan nog steeds? Ben ik dan nog steeds ‘Daan’? Misschien, maar ook ‘Daan’ is een rol. Nu word het helemaal vaag en dat snap ik maar er zit echt waarheid in. Althans waarheid voor mij, of jij dit wil geloven is aan jou. Ik ben ook niet Daan. Ik ben niet Daan Uijterwaal uit Nederland, dat is gewoon een rol die ik uitvoer. Ik zou morgen mijn naam kunnen veranderen en naar een ander land verhuizen waardoor ik een heel ander persoon kan zijn, een hele andere rol kan spelen.  

Then who am I? I am simply the witness of it all. I am not a person, nor a life path, nor a photographer. I am, that’s it. ‘I am’. I am a being and I don’t see myself as any of those roles. Those roles are here for me to experience this life in a richer, more challenging and enjoyable manner then I would if I where just one of those roles. Life would be really dull if I could only be a photographer or a specific person. I have the freedom to be whatever the fuck I want. I could see myself in different ways but the most important thing is that I am just a being. All the other things I could call myself are simply roles I fulfill.

Wie ben ik dan wel? Ik ben de waarnemer van dit schouwspel. Ik ben niet een persoon, een levens pad of een fotograaf. Ik ben, dat is alles. ‘Ik ben’. Ik ben een ‘zijn’ en ik ben niet een van de rollen die ik speel. Die rollen zijn er niet voor niks hoor, nee zeer zeker niet. Ze maken het leven rijker, uitdagender en plezieriger. Het leven zou heel saai en grauw zijn als ik alleen maar een fotograaf zou zijn of een specifiek persoon. Ik heb de vrijheid om te zijn wie ik wil zijn. Ik kan mezelf op verschillende manieren zien maar het aller belangrijkste is dat ik mezelf zie als een ‘zijn’. Alle andere dingen die ik mezelf kan noemen zijn alleen maar rollen die ik speel.  

Read this again for me and try to wrap your head around it. You will probably not like it and deny this cause we’ve been taught to believe that we are a specific role and that is what we live by. We are not though and we have the free will to fulfill any role we like. Really fascinated by this new insight and it is definitely a beautiful thing to me to hear what you think of this. Whether or not you agree or disagree, I wanna know your opinion even though that to me is also a role you fulfill. There is no right or wrong. Nor a good or bad. There is only things happening and you can choose to see them as beauty or as disgusting. That’s up to your ego.

Lees dit korte verhaaltje nog eens en probeer deze gedachten te beamen. Waarschijnlijk vind je dit maar niks en zullen de meeste van jullie dit ontkennen. Dat snap ik volledig want van jongs af aan is ons geleerd dat we een specifieke rol hebben of zijn en dat zijn we gaan geloven. Toch zijn we dit niet en kunnen we hier van los breken. We hebben de vrije wil om elke rol te spelen die we willen. Ik ben erg gefascineerd door dit nieuwe inzicht en ben super benieuwd wat jullie er van vinden. Voor mij is het een prachtig iets om jullie mening te horen. Of je het er nou mee eens ben of niet, of je het goed of fout vindt ik wil het gewoon weten. Want alles gebeurd of je het nou wil of niet en je kunt er voor kiezen om er een mooie mening over te geven of een afkeurende mening. Dat is aan je ego. 

0

Almost ready to join Today I Lived

Start living
your dream life

Fill in the form and receive this free 25 page ebook right away!

Thank you so much! I hope you enjoy it

Download it right away, by clicking the link below or wait till you receive an email.